دِمُده

Sunday, September 6, 2009

يادش به خير، يه زماني مُد شده بود كه تو ماه رمضون گناه نكنيم...
.
.
.
بزرگترها مي گن حتا زمان اونا مد شده بوده كه علاوه بر گناه نكردن، ثواب هم بكنن!

0 comments: