پشت مو رو داشته باش

Saturday, September 5, 2009

كاش استاد معين دست از اون كت هاي «اپل دار»، با رنگهاي فسفري و پشت موي ضايع بر مي داشتن!
.
.
.
راهنمايي: از استاد اميد ياد بگير!

0 comments: