الوداع

Saturday, September 19, 2009

از اعمال شب سي و يكم ماه رمضان نماز مخصوص آن شب است. غروب آفتاب غسل كن و نماز آن صد ركعت دارد و در هر ركعت يك حمد و هزار و دويست قل هو الله و هفتصد آيت الكرسي و سيصد و پنجاه انا انزلناه. چون از نماز فارغ شدي يك دور قرآن بخواني. اگر اين نماز را بخواني تا از اين دنيا نرفته اي نخواهي مرد
.
.
.
باور كردي!؟

0 comments: