فارسي را پاس بداريم- پنج

Tuesday, September 29, 2009

ليپ كه ميشه لب
ساكشن هم كه از خانواده ي مكيدن هست
پس به جاي «عمل ليپو ساكشن» ميشه بگيم: مكيدن با لب!؟

3 comments:

غزل said...

به گمانم که لیپو از کلمه ی لیپید می یاد تقریبا به معنی چربی در علم پزشکی و مخلفات ئه

ریزنوشت said...

حرفهای منو زیاد جدی نگیرین! ;)

che said...

زین پس به جای واژگان نا مانوس لب گرفتن و فرنچ کیس از عبارت لیپوساکشن استفاده کنید!
راهنمایی:عزیزم میای لیپوساکشن کنیم؟

~(8-@)