گيهان و خوانندگان- دو

Friday, September 18, 2009

بنده از اين طريق از مسولان محترم تقاضا مي كنم تا امسال مراسم روز قدس را در شنبه برگزار كنند تا هم ما بتوانيم به مراسم پر فيض نماز جمعه برسيم و هم دشمنان انقلاب نتوانند از اين روز بهره برداري سياسي كنند.
شامورتي از بندر سالسا

0 comments: