مشترك گرامي، دستا بالا

Sunday, September 27, 2009

مشترك گرامي، از اين پس هنگام مكالمه با تلفن، همراه و فرستادن پيامك، فاصله ي طولي مناسب را با گوشي تلفن خود حفظ كنيد تا مبادا به مشكل بربخوريد.
روابط عمومي شركت مخابرات
.
.
.
چون ري*دن تو مخابرات، ممكنه ترشح كنه بهتون... فاتحـــــــه

0 comments: