اِوا خدا مرگم نده

Sunday, September 20, 2009

بعضي از اين عكس هاي روز قدس سبز رو بايد بعد از افطار ديد، چون ممكنه روزه رو باطل كنه!
حتا: خواهرا لطف كنن وقتي با مانتوي آستين كوتاه يا آستين گشاد مي خوان علامت وي (ويكتوري، پيروزي) نشون بدن، اقلا زير بغل ها رو شِيو كنن كه تو عكس خوب بيفته!

0 comments: