دست شما درد نكنه

Monday, September 14, 2009

به مناسبت رسيدن تعداد مشتركان فيد ريزنوشت به يكصد نفر، يه پوستر از استاد شجريان براي پسزمينه دسكتاپ تون هديه بگيرين. دريافت اين پوستر فقط از طريق اشتراك فيد ممكنه! ببخشيد ديگه، اينم يك جور ترفند تبليغاتيه!
***
پينوشت: اينم لينك پوستر، با گذشت چند روز از فيد حذف شد.

0 comments: