معرفي چند وبلاگ مفيد، كليك كن بيا تو، نترس!

Monday, April 5, 2010

لابد تا حالا ديدين كه علاوه بر اينجا، توي چند تا وبلاگ ديگه هم چرت و پرت ميگم كه به شرح ذيل مي‌باشد!
1- مملكته داريم، كه درمورد مملكتي است كه داريم
2- امروز چه خبر، كه درباره خبرهاي روز است
3- غر بزن، كه توش غر ميزنيم
4- من اگه خدا بودم، كه توش خدا ميشيم، نعوذبالله!
اينا آگهي بازرگاني نبود، گفتم كه اگه يه زماني يه بلايي سرم اومد، تو اينجاها يه ردي ازم پيدا كنين!