اقلا اين يكي قافيه داره

Saturday, April 17, 2010

يكي از اقوام از تبريز اسمس داده كه پرسپوليسي‌ها بعد از بازي اينو مي‌خوندن:
محبوب مجمع الجزاير كومور / تراختور، تراختور!

0 comments: