نامبرده در شيراز

Monday, April 12, 2010

نامبرده در شيراز با اجاره مغازه‌اي دو و نيم متري در حاشيه فلكه گاز، اقدام به فروش «همبر با سس مخصوص» مي‌كند كه در عرض يك هفته مي‌تواند شعبه دو خود را در محدوده سينما سعدي افتتاح كند.
با اقدام به موقع اداره بهداشت مغازه‌هاي وي پلمپ شده و وي راهي مشهد مي‌شود...
.
.
.
ادامه دارد

0 comments: