چيكار به شومبولش داري خوب؟

Monday, April 19, 2010

اي مادراني كه هي به پسرهاي كوچيكتون ميگين «دودول طلا»، نكنين اين كارو، سطح توقعش رو از جامعه مي‌برين بالا، پس فردا كه بزرگ شد!

0 comments: