طعم كافور

Wednesday, April 28, 2010

يكي از شايعه‌هايي كه سالهاست تو جامعه ريشه دوانده، اينه كه ميگن تو غذاي سربازها كافور ميريزن تا اعمال جن*سي‌شون رو ضعيف كنه، در صورتيكه اصلا درست نيست، حاضرم شهادت بدم!