آقا داماد و بيست سوالي

Tuesday, April 27, 2010

- بفرمائيد آقازاده چه كاره‌ان؟
+ شما خوانندگان گرامي مي‌توانيد جوابهاي خود را به شماره پيامك دو سه صفر نود ارسال كنيد.
به نظر شما آقا داماد چه كاره است؟ براي فهميدن جواب تا هفته بعد منتظر بمانيد!

0 comments: