آقا داماد ِ پرده‌زن

Saturday, April 10, 2010

- چايي تون سرد نشه، فرمودين آقازاده چه كاره‌ان؟
+ كارمند سازمان انرژي هسته‌اي هستن، تو مراسم جشن هسته‌اي به رييس جمهور كمك مي‌كنن كه پرده رو از روي دستگاه‌ها بزنه كنار، طفلي خودش بلد نيست!

0 comments: