عامو، درو رو ببن

Monday, April 12, 2010

اگه كسي تو شيراز نمايندگي اين درهاي كنترل از راه دور رو بگيره، قول ميدم كه سر يك ماه پولش از پارو بالا بره!

0 comments: