نامبرده در شمال

Friday, April 16, 2010

نامبرده پس از رسيدن به شمال بلافاصله با يكي از بنگاه‌هاي املاك هماهنگ كرده و كار جديد خود را پيدا مي‌كند: با گرفتن يك تكه مقوا كه روي آن نوشته شده «ويلا» در حاشيه جاده ايستاده و خود را جلوي ماشين مسافرها پرتاب مي‌كند. پس از سه ماه اقامت در شمال و پايان يافتن فصل مسافرت، نامبرده راهي تبريز مي‌شود...
.
.
.
ادامه دارد

0 comments: