مرخصي ساعتي

Tuesday, April 6, 2010

چقدر خوش به حال اون سربازيه كه تمام هفته رو به اميد مرخصي ساعتي جمعه مي‌گذرونه، تا بره از كيوسك تلفن دم در پادگان زنگ بزنه به شهرشون تا صداي عشقش رو بشنوه، بگه منزل فلاني، دختره با خنده بگه نخير، اشتباه گرفتين، پسره شارژ بشه تا هفته بعدش و برگرده پادگان. و امان از روزي كه باباي دختره گوشي رو برداره...

0 comments: