حسن شماعي زاده هم... پـــَـــر!؟

Wednesday, April 21, 2010

پينوشت: الان گفتن كه عزرائيل اينقدرها هم ساده نيست، هنوز فرق هنرمند و بي‌هنر رو مي‌دونه، به اين خاطر به استاد حسن كاري نداشته ونامبرده در قيد حيات مي‌باشد!شوخي-شوخي قضيه داره جدي ميشه!

0 comments: