رونوشت به شادي فمين

Thursday, April 29, 2010

مردسالار هم نشديم كه چارتا زن رو بزنيم و به بقيه‌شون متلك بگيم و به حريمشون تجاز كنيم تا بسي لذت برده باشيم!

0 comments: