ژانر جديد گودر

Wednesday, April 14, 2010

"من دلم درد مي‌كنه از بس آجيل خوردم، گلاب به روتون (...)، الان دوا چي بخورم؟ دست به دست شـِر كنين لطفا"
!