آها آها

Tuesday, April 27, 2010

مي‌خوام يه بار يكي از اينايي كه تو آهنگهاي رپ فقط يك كلمه ميگن: «آهـّا» رو از نزديك ببينم و احساسش رو در اون لحظه كه ناله ميزنه ازش بپرسم!

0 comments: