نامبرده در تبريز

Sunday, April 18, 2010

نامبرده پس از رسيدن به تبريز مدتي دنبال كار مي‌گردد تا بالاخره با يكي از بوتيك داران بزرگ به توافق رسيده و به عنوان مانكن سيار مشغول به كار مي‌شود. كار وي پوشيدن جديدترين لباس‌ها و طي كردن مسير خيابان وليعصر و چهارراه آبرسان با يك بستني قيفي به دست مي‌باشد.
نامبرده پس از تبريز راهي كيش مي‌شود...
.
.
.
ادامه دارد

0 comments: