مملكته داريم

Friday, April 16, 2010

بعله... بلاگ مملكته داريم هم در مسابقات دويچه وله برنده بهترين وبلاگ فارسي شد. دست اونايي كه راي دادن درد نكنه ولي انتخابش توسط هيات داوران بود نه راي گيري، اينو خودمون هم بعد از انتخاب شدن فهميديم! خلاصه مباركه

0 comments: