سر و ته حرفت رو بفهم

Tuesday, April 20, 2010

بنده از طرف آقاي امام جمعه تهران از اهالي شهرهاي طبس، منجيل، رودبار، بيرجند، بم و ساير شهرهايي كه تا كنون در آنها زلزله آمده، عذرخواهي مي‌كنم!