اس‌ام‌اس خوشه سبز

Friday, April 16, 2010

علاوه بر اينكه كلمه «سبز» تو اسمس هاي فارسي فليتر شده، كلمه «خوشه» هم فليتر شده! امتحان كنين.
اينو وقتي خواستم اسمس بدم كه «تو هم دلت خوشه» فهميدم!

0 comments: