دختران پيله‌اي

Tuesday, April 6, 2010

حالا اگه قبلش صدهزار بار بهشون بگي كه «قصد ازدواج ندارم، فقط دوستي»، باز وقتي كه مي‌گي مي‌خوام برم، تا يك سال چشم‌هاشون رو پر از اشك مي‌كنن و ناله و نفرين مي‌كنن كه «چرا با احساسات من بازي كردي...»!‏

0 comments: