هنوز بدنم درد مي‌كنه

Monday, April 5, 2010

يكي از مزخرفترين تفريحاتي كه هرسال توي سيزده به در انجام ميديم، بدمينتون هست كه محض رضاي خدا دو تا توپ رو پشت سر هم نمي‌تونيم بزنيم، هركي ميزنه بايد نفر بعدي دوباره توپ رو از روي زمين برداره!

0 comments: