افراد زير 18 و بيمار قلبي نخونن

Thursday, April 8, 2010

حواستون باشه، شبها از ساعت دوازده به بعد، وقتي تو دستشويي به آينه نگاه مي‌كنين، از روي شونه سمت چپ تون كه به پشت سرتون دقيق بشين، مي تونين چهره همزادتون رو ببينين، فقط يك كمي دقت لازمه. همين امشب امتحان كنين.
كاري مي‌كنم كه ديگه شبا خوابتون نبره...!

0 comments: