ياللعجب

Monday, April 5, 2010

اين گروه‌هاي تواشيح(سرود مذهبي ِ عربي) كه چند تا سيبيل كلفت با نيم من ريش كنار هم ايستادن و بعد وسطش يكي‌شون صداي زن از خودش درمياره! تازه با ارگ و گيتار و... مي‌خونن!

0 comments: