آقا داماد و خليج هميشگي فارس

Friday, April 23, 2010

- داشتين مي‌فرمودين، آقازاده چه كاره‌ان؟
+ خواهش مي‌كنم، ايشون تو كار جغرافياي سياسي هستن
- يعني چي؟
+ يعني يه ذره‌بين دستشونه، تو نقشه‌هاي دنيا مي‌گردن ببينن كجا ننوشته خليج فارس، تا خشتك‌شون رو به اهتزاز دربيارن!

0 comments: