عروس خانوم ِ هنرمند

Thursday, April 1, 2010

- خوب اين هم بنده زاده‌ي ما، بفرمائيد عروس خانوم چه كاره‌ان؟
+ هنرمندن
- چه خوب، اسمشون چيه؟
+ سوسن خانوم!

1 comments:

Anonymous said...

سلام
یک: انگار نرفتی کنسرت هیفا!!!؟
دو: این گودر چیه؟
سه:کاوه