جورج كـ...ني

Sunday, April 4, 2010

دختر خاله گيس طلا به خواهرك: چه خاكي به سر كنيم اگه جورج كلوني هم همجنسگرا از كار دربياد؟
.
.
.
محض عرض ارادت به گيس طلا كه از تك‌تك پست‌هاش لذت مي‌برم

0 comments: