صدام و هیتلر هم چهره ماندگار بودن

Saturday, November 27, 2010

علیرضا افتخاری با اون کارهای کثیفی که کرد، به حق به عنوان «چهره ماندگار» انتخاب شد، نه «صدای ماندگار»!

1 comments:

Reza Amirian said...

امیدوارم جوابم به جز فحش و لیبل زدن باشه


منظورتون از کارهای کثیف چیه؟
مگه شما به دموکراسی و آزادی بیان اعتقاد ندارید؟
اصلا مگه مشکل شما با حکوکت همین نبود آزادی بیان نیست؟

"
هر کسی آزاده که هر کاری دلش می خواد انجام بده.
تا جایی که آزادی شما مانع آزادی دیگران نشه
"

درست؟
حالا اون بدبخت چرا نباید بتونه نظر خودشو بگه و کارایی که میخواد رو بکنه ؟

چرا هرکی رسید بهش تیکه انداخت؟
چرا کمپین ایجاد شد واسه ضایع کردن این بدبخت؟

مگه آزادی کسی رو سلب کرده بود؟ با بقیه دارن آزادیای شخصی افتخاری رو سلب می کنن؟

مگه یکی از مشکل های شما با دولت همین نیست که حق ابراز عقیده به کسی نمیده؟

پس چرا خودتون هم دارید همون کارو می کنید؟

وجدانا درسته این کار؟
همه باید مثل شما فکر کنن؟

خدا رو شاهد میگیرم که نه آدم نظام هستم و نه اینکه هیچگونه رابطه ای با هیچکدوم از افراد مشهور سیاسی ، فرهنگی ، و... دارم

ولی به عنوان یه انسان دردم میاد وقتی میبینم همه دارن یه بدبخت که نه مال کسی رو خورده نه جای کسی رو تنگ کرده رو می کوبن

دارید کاری می کنید که هیچ کس "جرات" نکنه نظری بر خلاف میل شما بگه
این که شد همون دیکتاتوری....

ترو مقدساتتون بس کنید
بخاطر انسانیت