نفرین مادرانه

Saturday, November 6, 2010

بچه که بودم آرزوم این بود تا یه روزی «مادر» بشم. از بس مامانم وقتی از دستم عصبانی می‌شد می‌گفت: هیچ وقت مادر نمی‌شی تا بفهمی چی می‌گم!

1 comments:

سوگل said...

ممنونم که لینک کردین
راستی سرعت آپیدن شما در حد تیم ملی برزیل هستا!