اعتراض فرانسویان به هدفمند کردن رایانه‌ها

Wednesday, November 3, 2010

حالا خوبه سخنگوی وزارت خارجه نگفت این بگیر و ببند و پلیس بازی‌های اینجا، برای اینه که مبادا اغتشاشگران و آشوب‌طلبان فرانسوی به شهروندان ما آسیبی برسونن!

0 comments: