در نشست باكو اتفاق افتاد

Friday, November 19, 2010

احمدی‌نژاد: دريای خزر آورديم، موشك اس 300 رو برديم!
مدودف: دريای خزر مال خودمون، موشك نمی‌ديم بهتون!

0 comments: