ایرانی‌های مشتاق آموزش +18

Friday, November 12, 2010

البته درست نیست بگم، ولی عجیبه، ببینید: در محل جستجوی گوگل حرف «آ» را تایپ کرده و منتظر پیشنهادهای گوگل باشید!

0 comments: