لای درتون

Saturday, November 27, 2010

مسافر وسطی به مسافر دم دری: خانوم درتون بازه!
خانوم دم دری: عیب نداره، الان پیاده می‌شم...
مسافر وسطی: خوب از لاش باد میاد، اذیت‌مون می‌کنه!

0 comments: