بذار خوب برشته بشه

Thursday, November 4, 2010

ای کسانیکه «برنزه» می‌کنید،
آیا می‌دانید که دل ما را هم «کباب» می‌کنید؟!

0 comments: