از عجایب اینجا

Tuesday, November 2, 2010

کارگرهای سرگذر هم جوراب با مارک «bijan» به پا می‌کنند. سه جفت هزار تومان!

0 comments: