من و تو 1- دو

Tuesday, November 9, 2010

رنکینگ آکادمی گوگوش از نظر بنده:
سروش (عالی)، فروغ(دستبند و گردنبند سبز + تیپ)، ارغوان(پدیده)‏