حیوغ

Sunday, November 28, 2010

«ای‌کاش من هم دکتر شریعتی بود...»

وودی آلن خطاب به حسین پناهی- سمفونی مردگان

0 comments: