همیشه شعبون، یک بار هم رمضون

Thursday, November 25, 2010

البته درست نیست بگم ولی باید بگم تا یکی از ما هم حمایت کنه: این دختر خانومایی که تو تاکسی می‌شینن کنارت و هی خودشون رو بهت می‌مالن!

2 comments:

الف.صاد said...

آقا مام یه بار میخواستیم بریم یه جای مهم یکی از اینا به پستمون خورد.بسیار اذیت شدم تا رسیدم و بدتر وقتی پیاده میشی:دی

سوگل said...

اشتباه نمی کنی فک کنم برعکس بوده هااااااااا اینجور که ما دیدیم معمولن آق پسرا این کارا می کنن!!