خطبه علی علیه‌السلام در نهی از بدگویی

Thursday, November 25, 2010

ای بنده خدا، در اظهار عیب هیچ‌کس درباره گناهی که مرتکب شده‌است شتاب مکن، زیرا شاید برای او بخشیده شده‌باشد. و برای خود درباره معصیت کوچک احساس امان مکن، شاید برای همان گناه کوچک عذاب داده خواهی شد.

0 comments: