گیهان و خوانندگان- گوانگ ژو

Friday, November 26, 2010

می خواستم از این طریق از مسولان صدا و سیما تشکر کنم که با پخش مستقیم بازیهای آسیایی و مخصوصا هنگام اهدای مدالها و مخصوصا مسولان زحمت‌کش اهدای مدالها، باعث شدند تا با فرهنگ و تاریخ چین و علی‌الخصوص لباسهای محلی خواهران خوب چینی بیشتر و بهتر آشنا بشویم. به امید آن روز که بازیهای آسیایی در ایتالیا یا فرانسه و یا هلند برگزار شود.
با تشکر؛ اسفندیار و محمود کفزده از تهران

0 comments: