تاریخ سازی برای تسخیر لونه

Friday, November 5, 2010

حالا شاید اشتباه کنم ولی بچه که بودم سیزده آبانها یه فیلمی نشون می‌داد که دانشجویان خط امامی بعد از تسخیر سفارتخانه نشستن و کاغذهایی که با دستگاه رشته شده بود رو سر هم کردن و تونستن بفهمن چی به چیه. ولی دیروز یه مصاحبه نشون داد که توش گفت نامردا قبل از تسخیر سفارتخانه همه مدارک رو رشته کردن و معلوم نیست چی بوده؟
تاریخ داره عوض میشه؟!

0 comments: