روز مهندس مجددا مبارک

Tuesday, November 2, 2010

تا قبل از انحلال دانشگاه علوم پزشکی، نصف مردم ایران «مهندس» بودن، خدا از این به بعد رو به‌خیر بگذرونه!

0 comments: