در آلبوم جدید احسان خواجه‌امیری اتفاق افتاد

Friday, November 26, 2010

«اتفاق افتاد... دست من نبود...
من نفهمیدم چطور عاشق شدم...»

0 comments: