هی، با توام

Tuesday, November 9, 2010

آدمها دو دسته‌ان:
اونایی که بعد از ازدواج خودشون رو برای دوستاشون چـُس می‌کنن،
اونایی که بعد از ازدواج خودشون رو برای دوستاشون چـُس نمی‌کنن و همونجور باحال می‌مونن!

0 comments: